Kontakta oss

Kontakta oss

DAVID WENHOV, REKTOR

Jag som är initiativtagare till denna nya gymnasieskola heter David Wenhov. Under i stort sett hela mitt yrkesliv har jag arbetat i svensk gymnasieskola som yrkeslärare och rektor. De senaste fem åren har jag drivit flera verksamheter som småföretagare. Bland annat två förskolor, ett jordbruk och Smedstad Ridsportcenter i Linköping.

 

Vi är ca 40 anställda med många olika kompetenser och med en gemensam nämnare; att vi framförallt arbetar med barn och ungdomar. Vi tillhör inte någon koncern med anonyma ägare.

 

Jag är ägare, VD och skolchef för den nya skolan. Det kommer ytterst att vara jag som garanterar att ditt barn/ungdom får en bra gymnasieutbildning under sina tre år hos oss.

Efter utbildningen kommer vi att erbjuda ett antal av ungdomarna arbete i våra egna verksamheter; förskola, stall, öppen fritids, grönyteskötsel, kök och omsorgsverksamhet.

 

Varför starta gymnasieskola?

Jag drivs av en vision att alla elever ska kunna lyckas i gymnasiet och bli trygga och kunniga samhällsmedborgare.