Program

Program

Det finns många kopplingar och beröringspunkter mellan programmen och vi samarbetar över gränserna. Det gör att vi kan erbjuda många olika spännande kurser att välja mellan:


Barn- och fritidsprogrammet

Naturbruksprogrammet

Fordon- och transportprogrammet

Introduktionsprogrammet