Barn- och fritid

Pedagogiskt och socialt arbete

Inriktningen pedagogiskt och socialt arbete passar dig som är intresserad av pedagogik och vill arbeta med barn och ungdomar efter gymnasiet. Du lär dig om barns och ungas utveckling och lärande. Om deras behov och rättigheter och om olika pedagogiska verksamheter. Inriktningen förbereder dig också för arbete inom funktionshinderområdet och bevakningsområdet. Du får teoretiska och praktiska kunskaper i arbete med människor. Du får lära dig att möta olika typer av människor i olika miljöer. Förutom att studera pedagogik får du läsa sociologi och psykologi. Den här inriktningen ger behörighet som barnskötare. Det ger högre ingångslön än utan behörighet. Efter studenten kan du även jobba som väktare eller personlig assistent.

Barn- och fritidsprogrammet

Utbildningen passar dig som tycker om att arbeta med och hjälpa barn, ungdomar och vuxna. Du som väljer någon av inriktningarna på Barn- och fritidsprogrammet kommer dessutom att kunna välja på profilerna:

  • Häst
  • Naturguide
  • Blåljus/försvarsmakt

Direkt efter det här programmet kan du till exempel jobba som barnskötare eller personlig assistent eller jobba på fritidsanläggning. Med rätt kursval kan du även läsa vidare till exempelvis polis, förskollärare eller lärare. Du kan även fortsätta på yrkeshögskola.

Lärling

Du som väljer lärlingsutbildning har mer arbetsplatsförlagt lärande (APL) än andra elever. Från det läsår lärlingsfördjupningen börjar är du minst halva studietiden på en arbetsplats. Du kan börja som lärling under andra eller tredje läsåret. Det här upplägget ger dig stora arbetslivserfarenheter redan under studietiden.

Fritid och hälsa

På Barn- och fritidsprogrammet med inriktning Fritid och hälsa lär du dig att jobba som till exempel personlig tränare eller på idrotts- och fritidsanläggningar. Den här inriktningen passar alltså dig som är intresserad av hälsa, friskvård, sport och fritidsaktiviteter. Du lär dig att planera olika sorters träning och fritidsaktiviteter. Förutom friskvård och hälsa får du lära dig om sociologi, psykologi, samarbete, kommunikation och ledarskap.