Introduktion

Programinriktat val kan utformas både för en enskild elev och för en grupp elever.

Introduktionsprogrammet

Saknar du behörighet till ett nationellt program?

Hos oss finns olika introduktionsprogram som hjälper dig komma ikapp.

Denna information finns att läsa på Skolverkets hemsida

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till elever som inte har behörighet till ett yrkesprogram. Här får man en yrkesinriktad utbildning för att sedan kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. I denna inriktning ska eleven kunna läsa ämnen från grundskolan som den inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan. På yrkesintroduktion kan även kurser från yrkespaketen ingå.

Programinriktat val

Programinriktat val innebär att elever får en utbildning som är inriktad mot önskat nationellt program. Eleven ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. För att vara behörig till programinriktat val krävs godkänt i:

  • Svenska eller svenska som andraspråk
  • Matematik
  • Engelska
  • 4 andra ämnen (minst)