Naturbruk

Naturbruksprogrammet

Inom dessa inriktningar får du kunskaper i att bruka och förvalta naturen. Naturbruk innefattar olika verksamheter som nyttjar och förvaltar naturresurser. Hos oss lär du dig att bruka naturen för en hållbar utveckling. Du får biologiska, ekologiska, tekniska och ekonomiska kunskaper. Vi vill ge dig en förståelse för naturens mångfald och hur vi människor påverkar djuren och naturen med våra verksamheter.

Djur- och hästhållning

Denna utbildning är perfekt för dig som älskar djur och har ett stort intresse för hästar. Här får du arbeta med våra hästar och lära dig allt om hur man sköter och utfordrar dem samt om deras hälsa och sjukdomar. Du läser även kurser om andra djur och deras beteende, samt om samspelet mellan djuren och oss människor. Du får lära dig om hur vi på bästa sätt tar hand om våra djur och djuranläggningar. Efter studierna får du en yrkesexamen som hästskötare.

Inriktningen djur- hästhållning är placerad på Smedstad Ridsportcenter i Linköping som är en av Sveriges mesta moderna ridanläggningar. Här finns stora ridhus, fina utebanor och vackra ridvägar genom Tinnerö eklandskap.

Lärling

Du som väljer lärlingsutbildning har mer arbetsplatsförlagt lärande (APL) än andra elever. Från det läsår lärlingsfördjupningen börjar är du minst halva studietiden på en arbetsplats. Du kan börja som lärling under andra eller tredje läsåret. Det här upplägget ger dig stora arbetslivserfarenheter redan under studietiden.

Naturturism

Med inriktningen naturturism ger vi dig gedigna kunskaper om den svenska naturen och naturbruket. Med dessa kunskaper kommer du att kunna jobba i den växande besöksnäringen. Du får lära dig allt om hur vi kan använda våra marker för rekreation och upplevelser. Vi har förmånen att ha naturreservatet Tinnerö eklandskap med sin storslagna natur- och kulturmiljö utanför dörren. Här lär du dig att ge människor trevliga och spännande naturupplevelser på ett säkert sätt. Upplevelseturism är en växande bransch och tackvare allemansrätten samt rik natur har vi som bor i Sverige stora möjligheter inom området. Vi arbetar hela tiden med naturens och miljöns bästa i åtanke.

Eftersom vi samarbetar över programmen kan vi använda våra hästar även i naturturisminriktningen eller varför inte gå en kurs för körkortstagning via Fordon- och transportprogrammet? Inom inriktingen naturturism kan du också ta jägarexamen.